Single estate kaffe

Single estate kaffe er sammensat af lutter bønner fra samme kaffeplantage. Dermed har dyrkningen, påvirkningen fra klimaet etc. været nogenlunde ens, og producenten har haft mulighed for at behandle de enkelte partier kaffe, så særpræget fremhæves og betones.
Det er straks langt sværere, når kaffen blandes af bønner fra forskellige plantager. På forskellige plantager kan der jo i langt større grad være varierende kvalitet og særlige egenskaber, som det kan være svært at fremhæve i de endelige blandinger. Af samme årsag anser man ofte single estate for at være af bedre kvalitet end kaffeblandinger. Sådan er det dog ikke altid, for naturligvis kan kaffen på netop de enkelte kaffefarme også være af en mindre god kvalitet, der så ikke vil kunne skjules på samme vis, som den vil kunne i en blanding med andre kaffer.
En klar fordel ved single estate kaffe er, at man ved anvendelse af lutter bønner fra samme kaffeplantage ofte vil opleve en for netop de enkelte farme/produktionsområder ret unik smag.

Single origin kaffe

Single origin kaffe kommer fra kaffefarme i samme lokalområde og/eller er påvirket og produceret nogenlunde ens. Dermed får man kaffebønner med lidt flere smagsnuancer end i single estate kaffe. Det kan være både godt og skidt. Er der tale om behagelige smagsnuancer, er det en klar fordel i forhold til single estate kaffe, men er der derimod tale om ubehagelige smagsnoter, er det naturligvis en ulempe.
Uanset hvad kan man sige, at single origin ofte vil have flere smagsnuancer end single estate, men at kaffen er langt mindre kompleks end i coffee blends.

Coffee blend (kaffeblanding)

Coffee blend er altså - som ovenfor antydet - sammensat af kaffebønner fra forskellige steder. Her er ikke nødvendigvis tale om, at kaffen kommer fra forskellige lande. De kan sagtens komme fra samme land, lokalområde og endda fra samme kaffefarm. Det handler om, at produktionsmetoder, klimapåvirkninger osv. har været forskellig og derfor har givet bønnerne forskellige smage og kvaliteter.
Coffee blends sammensættes almindeligvis på risteriet, hvor man kombinerer kaffebønner med forskellige smage for at ramme den helt rigtige smagsbalance og kvalitet. 
Nogle kaffeproducenter bruger i deres blends delvist kaffebønner af ringe kvalitet. Dette sker af økonomiske hensyn, for man vil ofte kunne skjule bønner af ringe kvalitet i en blanding, når de blandes med bønner af bedre kvalitet. Man kan sige, at nogle producenter på denne vis kan producere billigere kaffe, fordi billige partier kaffe af ringe kvalitet simpelthen anvendes til at “strække” kaffen med. 
Andre kaffeproducenter - og dem oplever vi hos NORU, at der gudskelov er flest af - fremstiller coffee blends af kvalitetshensyn. Ved at sammensætte forskellige kaffebønner med hver deres smagskvaliteter, kan man kreere kaffeblandinger med meget komplekse og spændende kaffesmage, som man simpelthen ikke kan få frem med kaffebønner, der alle smager ens.